Snowboard Výrazivo - slovníček

17. ledna 2007 v 16:51 |  snowboard
Základní pojmy snowboardingu :
SNB- zkratka pro snowboard - čili board, deska, prkno, fošna, snowbitch, snoubitch, snoubič, snoubord, snowbord, snouboard - prostě snowboard ( každej tomu říká trochu jinak )
FS - freestyle
FR- freeride
Carving- oblouk vedený pouze po hraně, řezaný oblouk, jízda řezanými oblouky
Backside (BS) - strana (hrana) prkna, u níž máme paty nohou
Backside rotace- rotace, při které se po prvních 90 stupních dívá jezdec dozadu (čili Goofy doleva, Regular doprava)
Frontside (FS)- strana (hrana) prkna, u níž máme špičky nohou
Frontside rotace- rotace, při které se po prvních 90 stupních dívá jezdec do směru jízdy (čili Goofy doprava, Regular doleva)
Regular- postavení jezdce na prkně levou nohou dopředu
Goofy- postavení jezdce na prkně pravou nohou dopředu
Air - skok - jednotlivé skoky mají svá jména (viz. pokročilé), také název pro FS vázání se dvěma přezkami
Grab,chytka,pochyt- chycení prkna ve vzduchu rukou (kterou rukou a v jakém místě se prkno chytá, je dáno konkrétním typem triku - viz. pokročilé)
Onefoot - jízda nebo trik prováděný pouze s přední nohou ve vázání
Switch,Switchstance (SS)- jízda nebo nájezd do triku (skoku) v opačném směru,než jezdec běžně jezdí
Fakie - dokončení triku (skoku) v opačném směru, než jezdec běžně jezdí
 

Triky a Skoky na snowboardu

17. ledna 2007 v 16:47 |  snowboard
Základní triky

Jízda po patce snowboardu (TailWheelie) - trénuj nejdříve na mírnějším, dobře upraveném úseku. Při přímé jízdě v základním FS postoji postupně přenes bočním úklonem váhu těla přes pokrčenou zadní nohu nad tail a téměř nataženou přední nohou zvedni špičku boardu (nose) do vzduchu. Při záklonu opatrně, pokud to se zvedáním špičky (nose) přeženeš, nabiješ si svůj nose. Při jízdě si můžeš pomáhat udržovat rovnováhu rukama. Je to jeden z triků, který prověří kromě tebe i kvalitu tvého boardu - pokud ti prkno rupne, nevratně se zdeformuje nebo se ti vyrvou inzerty, nebylo příliš kvalitní a už si takové nikdy nekupuj!
V rubrice Fotky a videa najdeš ukázku TailWheelie (zatím jen na fotce)

Ollie- způsob, jak dostat prkno i sebe do vzduchu bez skokánku, případně jak z každého skokánku vytěžit maximální výskok - je to základ pro spoustu triků, bez jeho zvládnutí nemá cenu zkoušet triky a skoky. Jedná se o odraz z patky prkna, který využívá jeho pružnosti. Ollie trénuj až tehdy, kdy budeš ty ovládat prkno a ne prkno tebe - tzn. ve chvíli, kdy dokonale ovládáš rozjezd, zabrždění, vyhnutí se překážce atd.

Nollie- Ollie provedené ze špičky (nose) snowboardu
Jak na Ollie v praxi :
Pro první tréning Ollie si najdi přiměřený terén, začínat na zledovatělé černé sjezdovce asi nebude to nejlepší, dobře vyhoví upravený mírný kopeček. Při rozjezdu na Ollie zaujmeš postoj, kdy máš ramena v ose s boardem, mírně pokrčené a uvolněné nohy a váhu těla nad středem boardu. Prkno jede rovně, nesmí samo nikam zatáčet. Odraz probíhá z celé plochy Tailu, ne z hrany! Před místem, kde chceš Olíčko vykouzlit, přenes plynule váhu na zadní nohu, kterou zároveň trochu přikrč a nataženou přední nohou přitáhni (zvedni do vzduchu) špici prkna, v zápětí se odraž od zadní nohy, pro vetší výšku výskoku si ještě pomoz máchnutím rukama a přitáhni nohy k tělu. Po výskoku srovnej prkno - rozlož váhu stejnoměrně nad celý board. Dopadej s téměř nataženýma nohama, které při dopadu na sníh pokrčíš pro ztlumení nárazu, dopadej na celou plochu skluznice, ne na hranu, nose nebo tail.
Celé Ollie je jen o dobré koordinaci a dostatečně rychlém provedení těchto několika jednoduchých pohybů, které lze dobře za chvíli natrénovat. Je to v zásadě jen takové pohoupnutí dozadu, kterým prohneme prkno a to nám pak svojí pružností pomůže efektivněji vyskočit. I když už budeš Ollie umět, můžeš ho neustále zdokonalovat co do výšky a délky výskoku!
Pro ilustraci toho, jak se prkno chová při Ollie, najdeš v sekci Fotky a videa krátké zpomalené videjko výskoku.
Pokročilé triky

Jízda po špičce snowboardu (NoseWheelie) - tento trýček je trochu zákeřnější a složitější než jízda po patce, nabít si nos není žádný problém, zvlášť, když se připlete do cesty nějaká nerovnost. Tréningový terén si proto vybírej obzvlášť pečlivě. Při přímé jízdě v základním FS postoji postupně přenes bočním úklonem váhu přes pokrčenou přední nohu dopředu nad špici snowboardu a téměř nataženou zadní nohou zvedni patku (tail) do vzduchu. Pro udržení rovnováhy si opět můžeš pomáhat rukama. Stejně jako jízda po tailu i tento trik velmi dobře prověří kvality tvého snowboardu.
V rubrice Fotky a videa najdeš ukázku NoseWheelie (zatím jen na fotce)

Otočka 180° přes patku snowboardu (TailRoll 180) - při tomto triku využiješ dovednosti získané při nácviku TailWheelie. TailRoll 180 je TailWheelie+180 rotace. Nájezd jako do TailWheelie, těsně před zvednutím špice snowboardu začni tělem (ruce,ramena) rotaci, důležitá je správná synchronizace průběhu rotace a přenášení váhy nad tail (zvedání špice). Pozor na přetočení nebo nedotočení a kousnutí hrany! Trik lze provádět ve všech variantách - BS, FS, Nájezd na Switch, Dokončení Fakie.

Otočka 180° přes špičku snowboardu (NoseRoll 180) - provedení shodné jako u TailRoll180, pouze se to vše odehrává přes Nose. Kombinace těchto triků za sebou poskytne velice atraktivní podívanou, kterou na sjezdovce určitě nikdo nepřehlídne.

Technika jízdy díl 2.

17. ledna 2007 v 16:46 |  snowboard

Konečně na prkně

A přichází okamžik, kdy se budeme věnovat cvikům zaměřeným na seznámení se s chováním snowboardu,na udržení rovnováhy a na práci s hranami. Před zahájením výuky ti rozhodně doporučuju udělat si ve vlastním zájmu malou rozcvičku na protažení a zahřátí svalů (jako ve škole při těláku), která ti pomůže předejít různým svalovým namoženinám nebo i zraněním, zvlášť pokud nejsi trénovanej(ná) na tenhle typ zátěže. Při snowboardování bude totiž namáhaná specifická skupina tvejch svalů, o kterých možná ani nevíš, že je máš (nejpozději 3.den po prvním tréninku už o nich o všech určitě budeš vědět velice dobře...). Vůbec si nemusíš připadat jako debil(ka) až si budeš na parkovišti u sjezdovky dělat pár dřepů a jiné prostocviky, profíci se rozcvičujou taky a mnohem důkladněji.
Koloběžka- na rovném úseku si upni do vázání pouze přední nohu a zadní se odrážej od země (jako na koloběžce). Váhu těla měj zcela na přední noze, rovnoměrně na celém chodidle. Prkno musí jet rovně, pokud někam zatáčí, znamená to, že zatěžuješ více špičku nebo patu nohy. Pokus se odrážení stupňovat, aby se prkno více rozjelo, zadní nohu pak přilož na prkno mezi vázání (váha stále nad přední nohou) a zkoušej takhle rovně popojíždět. Zabrzdíš buď dojezdem do protisvahu nebo zadní nohou o sníh, v horším případě o nešikovně stojícího lyžaře či snowboardera v cestě.
Rovnováha- na rovném úseku si upni obě nohy do vázání a zkoušej si náklon na frontside i backside hraně na místě, nejdřív menší náklon postupně zvětšuj a snaž se udržet rovnováhu a nespadnout. Potom zkus s prknem neustále nakloněným na hraně kousek odskákat, dopředu, ozadu i do strany, po FS i BS hraně, případně se i otočit ve vzduchu. Zcela správně si budeš připadat jako klokan na snowboardu, ale díky těmhle prostocvikům z Austrálie si dobře nacvičíš udržení rovnováhy, což budeš potřebovat pro další snb pokusy.
Sesouvání- kromě toho, že teď ti pomůže procvičit práci s hranama, užiješ ho také později třeba při zdolávání prudkého svahu, který si netroufneš sjet. Na mírném kopci, čelem ze svahu se s prknem postav kolmo ke spádnici, váha těla je rozložená rovnoměrně na obě paty nohou (tzn. že stojíš na BS hraně prkna, FS hrana je nezatížená, příp.je mírně ve vzduchu). Plynulým přenášením váhy na obě špičky nohou (takže na FS hranu prkna) docílíš toho, že se prkno začne sesouvat z kopce dolů (musí se sesouvat pouze dolů, pokud zároveň odjíždí do strany, nemáš rozloženou váhu rovnoměrně na obě nohy). Zvedáním nebo snižováním špiček nohou reguluješ rychlost sesouvání. Počítej s tím, e pokud snížíš špičky příliš, zasekneš se FS hranou do sněhu a okamžitě poletíš dopředu na obličej. Stejným způsobem si cvik zkoušej i na FS hraně, princip stejný, akorát stojíš čelem ke svahu a sesouvání reguluješ zvedáním a snižováním pat nohou. Při zaseknutí BS hrany do sněhu pro změnu poletíš okamžitě na záda. Celý postup cviku si dobře promysli ještě v sedě, protože jakmile se s prknem postavíš, hned začne po sněhu ujíždět a ty musíš okamžitě správně reagovat.
Padající list- při tomto cviku budeš sjíždět svah stylem listu padajícího na zem - zprava doleva a zleva doprava. Opět se na mírném kopci postav s prknem kolmo ke spádnici, čelem ze svahu, plynulým přenesením větší části váhy na patu přední nohy docílíš toho, že prkno se začne kromě sesouvání dolů zároveň pohybovat i dopředu (Goofy doprava) a vyjede jakoby mírný oblouček. Těsně předtím než se ti prkno samo zastaví jízdou do svahu, přenes větší část váhy na opačnou nohu (patu zadní nohy) a prkno se ti rozjede stejným způsobem na druhou stranu. Hlavu měj vždy natočenou do směru jízdy a ukazuj si přední rukou dopředu (ve směru jízdy). Postup opakuj - sjeď tímto cik-cak způsobem celou cvičnou sjezdovku. Cvik procvičuj také na opačné hraně (FS, postoj bude čelem ke svahu, váha bude na špičkách).
Sesouvání šikmo svahem- cvik můžeš provádět jen ve směru tvé normální jízdy dopředu a procvičuj ho opět po obou hranách. Postav se na mírném kopci s boardem na kraj sjezdovky tak, abys jí mohl(a) jízdou dopředu šikmo přejet na opačnou stranu - tzn. že jsi-li Goofy, pro nácvik sesouvání na BS hraně budeš vyjíždět tento cvik z levého okraje sjezdovky (při pohledu shora dolů). V postavení boardem kolmo ke spádnici plynule přenes váhu na přední nohu, hlavu natočenou do směru jízdy, prkno pomalu rozjeď a udržuj ho v přímé jízdě (nesmí zatáčet) šikmo svahem až na druhý okraj sjezdovky. Rychlost sesouvání reguluj zatěžováním / odlehčováním hrany, po které se sesouváš. Před okrajem sjezdovky zastav přenesením váhy na obě nohy a výrazným zatížením hrany, po které si jel(a) - stejně jako když chceš zastavit při základním sesouvání ze svahu dolů. Po zastavení se přetoč s boardem na druhou stranu a pokračuj v jízdě po opačné hraně, opět šikmo svahem na druhý kraj sjezdovky. Cvik takto opakuj, dokud nezdoláš celou cvičnou sjezdovku až dolů.
Jízda šikmo svahem- stejně jako u sesouvání šikmo svahem se postav s boardem na tu správnou stranu cvičné sjezdovky, abys mohl(a) jet šikmo na druhý kraj. Plynule přenes váhu na přední nohu, hlavu natočenou do směru jízdy, prkno pomalu rozjeď a udržuj ho v šikmé jízdě svahem po hraně - prkno se u tohoto cviku při správném provedení nesesouvá dolů, ale jede pouze dopředu pěkně zařízlé hranou do sněhu - zanechává narozdíl od sesouvání ve sněhu jen úzkou stopu od hrany. Pokud je stopa za tebou širší nebo dokonce připomíná místo, kde se vyválelo divoký prase, je to neklamné znamení, že cvik děláš špatně. Rychlost reguluj zatěžováním / odlehčováním hrany, po které právě jedeš. Zastavení, otočení se s boardem a pokračování na druhou stranu cvičné sjezdovky proveď stejně jako u cviku Sesouvání šikmo svahem. I tento cvik procvičuj po obou hranách.
Vlnovka- tvoje poslední příprava na nácvik oblouků. Na mírném kopci se postav s boardem kolmo ke spádnici,čelem ze svahu. Plynule přenes váhu na přední nohu, hlavu natočenou do směru jízdy, board se ti rozjede a začne se stáčet ke spádnici. Těsně před tím, než se směr jízdy prkna srovná se spádnicí, začni zatěžovat přední nohou BS hranu, mírně natáčej ramena směrem ke svahu a postupně přesunuj váhu nad střed prkna. Takto se opět dostaneš do výchozí pozice kolmo ke spádnici. Cvik stále opakuj až k opačnému kraji cvičné sjezdovky.
Jízda na vleku- pokud si zvládnul(a) všechny předchozí cviky a už tě nebaví šlapání pěšky, má cenu uvažovat o jízdě vlekem. Pokud se ale o snowboarding opravdu zajímáš, určitě jsi už někdy slyšel(a), že jízda na vleku je to nejstrašnější, co může začínajícího snowboardera(derku) potkat - je to pravda! Jízda na vleku je to nejtěžší z celého výcviku a leckterý snowboarder se to nikdy nenaučí a pak až do smrti musí i tu nejdelší a nejprudší sjezdovku šlapat celou pěšky! Ne, buď v klidu,celá předchozí věta je jen takový můj nechutný žert, za který se ti omlouvám, takže teď opět vážně - jízda na vleku je banální věc, která někomu jde napoprvé, někomu napodruhé a někomu napotřetí, ale zatím to všichni začínající snowboarders na celém světě zvládli a ty nebudeš vyjímka. Chce to především bejt naprosto v klídku a nedělat z toho vědu. Většina slušnejch vlekařů ti při nesnázích nebo na požádání vyjde vstříc podáním tyče/kotvy, případně i zpomalením nebo zastavením vleku. Pro nácvik jízdy na vleku ti doporučuju vyhlédnout si nějaký méně vytížený vlek, na kterém zrovna nejezdí moc lidí a tam to v klídku natrénovat. Možná ti pomůže chvíli sledovat zkušenější snowboardery, jak si počínají na vleku oni, případně spolujízda na kotvě s někým takovým. Pro jízdu na vleku budeš využívat "koloběžku" čili jízdu pouze s přední nohou ve vázání, s oběma nohama ve vázání je to nepatrně komplikovanější a na některých vlecích i zakázané (kvůli bezpečnosti).
Postup: Dokoloběžkuj se svým snowboardem na stejnou pozici, ze které všichni ostatní na vleku vyjíždějí (chytají tyč/kotvu), většinou to bývá rovné místo, takže by ti board neměl nikam ujíždět, pokud by tomu tak nebylo, použiješ ke stabilizaci zadní nohu. Prkno měj natočené rovně do směru jízdy a váhu na přední noze (rovnoměrně na celé chodidlo, aby board jel rovně) jako při koloběžce. Jakmile uchopíš tyč pomy, zahákni si jí za stehno přední nohy (mezi nohy jako na lyžích, ona se přizpůsobí), kotvu si zahákni buď za stehno přední nohy nebo si jí dej pod zadek a zadní nohu si polož mezi vázání. Po zaháknutí tyče/kotvy počítej s tím, že během chvilky vlek zabere (takže to cukne) a ty tohle cuknutí musíš vyrovnat a ustát. Pomůžeš si tak, že po dobu prudkého rozjezdu (záběru vleku) zpevníš celé tělo a udržuješ rovnováhu. Jakmile se rozjedeš, tělo uvolníš, nohy mírně pokrčené a udržuješ stejnoměrné zatížení celé skluznice přední nohou, aby ti prkno jelo rovně. V případě,že trasa vleku není ideálně upravená a jsou v ní boule (téměř všechny tuzemské), lehce je vypružíš v kolenou nebo objedeš. Pokud se ti začne kousat hrana o sníh, nezmatkuj - odlehči hranu nebo s celým prknem trochu nadskoč. Pokud má trasa vleku boční sklon a prkno ti sjíždí z trasy, musíš uplatnit jízdu po hraně (jako při cviku Jízda šikmo svahem). Při jakémkoliv problému s rovnováhou nebo udržením směru jízdy si můžeš pomoct zadní nohou a po stabilizaci si jí zase "odlož" mezi vázání. Když už dojde k nejhoršímu a budeš se muset nedobrovolně válet po zemi, odpoj se co nejdřív od vleku a odval se stranou z jízdní trasy ať neohrožuješ ostatní. Těsně před výstupní rovinkou či kopečkem si přední rukou přitáhni tyč/kotvu, vyhákni a opatrně odhoď. Dej ale pozor, abys nezasáhl(a) někoho do hlavy. Odjeď stranou, abys nepřekážel(a) ostatním při vystupování, nazuj zadní nohu do vázání a tradá zase dolů.
Jízda na lanovce- přeprava lanovkou je naprosto bezproblémová a má své velké výhody především v tom, že jezdec si na ní odpočine a nabere síly na náročný sjezd dolů, což se o většině vleků říct nedá (některé tuzemské dlouhé a pomalé vleky se špatně upravenou stopou dokážou méně zdatného snowboardera i úplně vysílit). Pokud ještě neumíš koloběžku a potřebuješ se dostat na vrch jinak než pěšky, je lanovka jediné řešení - vezmeš si board do ruky a jedeš. Na lanovku se nastupuje tak, že jakmile tě závora turniketů "pustí" , dokoloběžkuješ (příp. dojdeš) na to místo, kde všichni ostatní nastupují, pokud je u lanovky jezdící nástupní pás, necháš se jím "odvézt" a pak už si jen hlídáš přijíždějící sedačku. Kdyby sis náhodou nevšimnul(a) přijíždějící sedačky, sama ti podrazí nohy a tím tě posadí. Pak už jen sklopíš ochranný rám, který máš nad hlavou a opřeš si o něj svůj board. Zhruba dvě sedačky před výstupní stanicí ochranný rám odklopíš a připravíš se na výstup. Pokud vás jede na sedačce víc, není od věci se dohodnout, kdo bude kterým směrem vystupovat a kam pojede, občas se totiž stane, že se při výstupu všichni do sebe zamotají, popadají a pak do nich ještě najedou ti z další sedačky a ...fuj. Jedeš-li na lanovce s boardem v ruce, po vystoupení rychle upaluj stranou z cesty, než tě někdo za tebou sejme. Není vhodné ani bezpečné z lanovky za jízdy skákat, a to ani když je pod ní metr prašanu.
Smykové oblouky
Základní smykový oblouk- Front Side - ze správného kraje cvičné sjezdovky se rozjeď v základním jízdním postoji (rozložení váhy 50/50 na obě nohy) se snowboardem šikmo svahem (čili Goofy do prava, z levého kraje sjezdovky, po BS hraně), v zápětí přenes větší část váhy na špičku přední nohy a plynule se natáčej směrem do oblouku i celým tělem, prkno bude rotaci těla následovat. Pomůžeš si i tím, že zároveň se zatěžováním špičky přední nohy budeš tlačit patou zadní nohy do prkna (čili zvedat špičky, váha je stále více na přední noze) - tím zkroutíš prkno jakoby do vrtule, což způsobí, že oblouk ti půjde jednodušeji a sníží se riziko, že se ti zasekne přední hrana. Jako další pomůcka ti může ze začátku posloužit natažená přední ruka ukazující do směru, kam chceš zatáčet. Tělo můžeš mírně naklonit do středu oblouku. Počítej s tím, že prkno bude reagovat s malým zpožděním, takže nezmatkuj, když ti prkno nezačne okamžitě zatáčet a pojede chvíli téměř rovně. V závěru oblouku rozlož váhu zase rovnoměrně na obě nohy a připrav se na zahájení oblouku na opačnou stranu. Snaž se provést oblouk tak, aby byl zakončen opět jízdou (nebo sesouváním) šikmo svahem (samozřejmě na opačnou stranu než začal). Back Side oblouk provedeš úplně stejným způsobem, obavy z mírného záklonu nejsou na místě. Jeden z oblouků je pro některé začátečníky z neznámých důvodů těžší (tvrdí se to), nebudu ti ale říkat který to je, protože jezdci, kteří to nevěděli, tak s tím neměli vůbec problém (včetně mně). Oba oblouky plynule navaž na sebe ve fázi jízdy (nebo sesouvání) šikmo svahem. Snaž se dělat plynulé a stejně velké oblouky o velkém poloměru na obě strany. Pozor - hodně začátečníků má tendenci šidit BS oblouk - nahrazují ho kombinací protirotace a smyku - jízda pak vypadá asi tak, že jezdec udělá docela pěkný FS oblouk, pak následuje prudké přetočení prkna smykem doprovázené protirotací a opět FS oblouk - tak to je faakt špatně a navíc to vypadá na sjezdovce děsně!
Smykový oblouk s odlehčením nahoru- rozjeď se ve výrazně sníženém základním postoji, váhu přenes více na přední nohu (60/40), před přehraněním udělej dynamický vertikální pohyb tělem nahoru, přehraň a během vyjíždění celého oblouku začni zase plynule snižovat své těžiště (postupně pokrčuj nohy) tak, aby si se dostal(a) těsně před dalším přehraněním do nejnižší polohy (jako na začátku). Oblouk dokončuj s rozložením váhy 50/50. Uvedený postup ti ulehčí přehranění a díky většímu tlaku na prkno se zlepší stáčení snowboardu do oblouku. Tento typ smykového oblouku je vhodný pro dynamičtější jízdu.
Smykový oblouk s odlehčením dolů- průběh vertikálního pohybu těla je u tohoto oblouku obrácený - dynamicky probíhá snížení postoje (podřep) před přehraněním a během vyjíždění oblouku se plynule zvedá těžiště (napřímení těla a propnutí kolen). Tento typ smykového oblouku je vhodný pro klidnější jízdu.
Oba typy smykových oblouků s nadlehčením trénuj až po dokonalém zvládnutí základního smykového oblouku.
Řezané oblouky
Tak a dostali jsme se k nejtěžšímu (ale zato nejefektnějšímu) typu oblouků - k obloukům řezaným, čili obloukům, které se jezdí pouze po hranách. Správné provedení řezaného oblouku vyžaduje dokonalou koordinaci pohybů těla a dokonalou práci s rovnováhou i odstředivými silami, které během oblouku na jezdce působí. Pro jízdu řezanými oblouky jsou sice určeny speciální snowboardy - sjezdová carvingová prkna s tvrdým vázáním, která jsou pro tuto techniku jízdy konstrukčně uzpůsobená, ale i s FreeStylovým boardem se dá při troše šikovnosti docela pěkně "říznout" oblouk po hraně. Pro nácvik řezaných oblouků je nutná vyšší rychlost, takže určitě se do řezaných oblouků nepouštěj, dokud nebudeš dokonale ovládat všechny varianty smykového oblouku, jinak si akorát rozbiješ nos. Pro tréning si zvol slušně upravenou modrou až červenou sjezdovku a neboj se prkno nechat trochu víc rozjet.
Základní řezaný oblouk- v základním jízdním postoji se vyšší rychlostí rozjeď šikmo svahem a oblouk začni plynulým náklonem celého těla do středu oblouku a postavením prkna na hranu. Náklon těla i tlak na hranu postupně během oblouku stupňuj tak, aby v závěru oblouku byl největší. Zatěžuj celou délku hrany (oběma nohama). Tělem ani rukama se do oblouku nenatáčej (nerotuj). S dokončením oblouku snižuj tlak na hranu i náklon - přesunuj tělo zpět do výchozího jízdního postoje, zakončuj oblouk jízdou šikmo svahem a připrav se na zahájení oblouku na opačnou stranu.
Řezaný oblouk s odlehčením nahoru- ve výrazně sníženém základním postoji se rozjeď vyšší rychlostí šikmo svahem. Dynamickým vertikálním pohybem těla směrem nahoru (napřímením) odlehči snowboard, přehraň a začni postupně plynule snižovat těžiště (podřep) spolu se stupňováním náklonu těla do středu oblouku. Tělo do směru oblouku nerotuje. Rozložení váhy v oblouku je 50/50. Plynulé snižování těžiště (a tím tlak na hranu) rozlož do celé délky trvání oblouku tak, abys v nejnižším bodě byl(a) až těsně před dalším přehraněním - oblouk dokončuj opět ve výrazně sníženém základním postoji v jízdě šikmo svahem. Při hodně dynamické jízdě, pro kterou je tento typ řezaného oblouku velmi vhodný, se ti může ve fázi odlehčení dostávat board až do vzduchu nad sníh.
Řezaný oblouk s odlehčením dolů- v základním postoji se rozjeď vyšší rychlostí šikmo svahem. Dynamickým vertikálním pohybem těla směrem dolů (podřepem) odlehči snowboard, přehraň a začni postupně plynule zvedat těžiště (napřimovat tělo, propínat kolena) spolu se stupňováním náklonu těla do středu oblouku. Tělo do směru oblouku nerotuje. Rozložení váhy v oblouku je 50/50. Plynulé zvedání těžiště (napřimování) rozlož do celé doby trvání oblouku tak, abys v nejvyšším bodě byl(a) až těsně před dalším přehraněním - oblouk dokončuj opět v základním postoji v jízdě šikmo svahem. Tento typ řezaného oblouku se používá méně, většinou pouze pro mírnější sjezdovky.
 


Technika jízdy díl 1.

17. ledna 2007 v 16:46 |  snowboard
Pokud umíš jezdit na lyžích, předtím než začneš absorbovat následující informace a zkoušet se postavit na snowboard, zapomeň na chvíli, že lyže vůbec existují. Pokud na lyžích nejezdíš, vůbec to nevadí, spíše naopak. Technika jízdy na prkně je totiž trochu o něčem jiném než lyžování a vnášením některých technických prvků z lyžování do výuky na snb si můžeš dost komplikovat situaci.
Snowboard se ovládá dynamickým přenášením váhy těla na jednu nebo druhou hranu (FS nebo BS) a dále také změnou poměru v rozložení váhy mezi přední a zadní nohu. Přenesením váhy těla na špičku nebo patu přední nohy zatížíš snb na hraně, po které pak díky jejímu vykrojení prkno ochotně zatočí - udělá oblouk. Prkno v oblouku nejede jen po hraně, ale z velké části i po skluznici - tomuto oblouku říkáme "smykový oblouk" (nebo taky driftový či smýkaný) - snowboard při tomto oblouku totiž kromě toho, že zatáčí, taky zároveň sklouzává (smýká se) ve směru spádnice (čili z kopce dolů). Je to jeden ze základních oblouků, který je nejjednodušší na provedení a proto se taky vyučuje jako první.
Pokud je oblouk veden pouze po hraně, či s naprosto minimální účastí skluznice (danou např. bořivostí sněhu), jedná se o tzv. "řezaný oblouk" (nebo Carvingový), který je základem jízdy na sjezdovém Carving prkně. Při tomto provedení oblouku prkno skutečně "vykrojí" čistý oblouk bez toho, aby sklouzávalo, protože jeho hrana je pevně zařízlá do sněhu. Vedení oblouku co nejvíce po hranách je nezbytné ale např. i při rychlé jízdě s FS prknem na tvrdém zmrzlém sněhu nebo ledových plotnách - tímto způsobem lze i tu nejhorší plotnu elegantně a bezpečně zdolat (s driftovým obloukem toho v takovém případě moc nenaděláš - pojede si to kam chce). Kromě toho při řezaných obloucích navíc zažiješ ten supr pocit, kdy tě odstředivá síla pěkně tlačí k prknu a ty se můžeš v oblouku pořádně naklonit.
Řezané i smykové oblouky lze dále rozdělit na3 variantyprovedení -základní,s odlehčením nahoruas odlehčením dolů, ale pro začátek si určitě bohatě vystačíš s dobrou znalostí provedení základního smykového oblouku, případně jeho "řezanější" varianty, prováděné více po hranách (taková kombinace smykového a řezaného oblouku). Nadlehčování v oblouku (nahoru nebo dolů) jezdci výrazně usnadňuje přehranění a navíc poskytuje možnost plynule během "vyjíždění" oblouku dávkovat zatížení hrany (dokonalé "prošlápnutí" prkna) a tím zajišťuje perfektní a velmi stabilní kontakt prkna (hran) se sněhovým povrchem, což je velmi důležité především při dynamické jízdě řezanými oblouky.
Výuka základů jízdy pro tebe bude znamenat minimálně první dvě hodiny dost pádů a celkově dost nedobrovolného kontaktu se sněhem, bez toho to prostě nejde, takže s tím počítej. Pokud ale budeš mít patřičné vybavení (dobré rukavice, kalhoty, bundu atd.) a budeš se trochu řídit teorií kontrolovaných pádů, nejen, že si nic nezlomíš, ale při troše štěstí ani nebudeš mít moc modřin.

Goofy nebo Regular - kterou nohou dopředu ?

Předtím, než se s prknem vydáš na sníh, musíš mít správně nastavené vázání - čili musíš vědět, jakou nohou budeš jezdit dopředu. Budeš-li jezdit dopředu pravou, je to postoj GOOFY, budeš-li jezdit dopředu levou, je to postoj REGULAR.
Jak to zjistit ? - je více způsobů, rozhodně to nesouvisí s tím, jestli jsi pravák nebo levák. Pokud zvolíš chybný postoj, budeš se učit ježdění jen velmi těžce nebo se to nenaučíš vůbec.
Vyzkoušená metoda:sklouzni se opakovaně po něčem jako je led nebo podlaha - ta noha, po které jedeš, ta bude na prkně vepředu, ta noha, kterou se odrážíš a stabilizuješ sklouznutí, ta bude na prkně vzadu. Pokud si nebudeš po této zkoušce jist(a), je tudruhá metoda:požádej někoho z tvého okolí, ať do tebe ve chvíli, kdy to nebudeš čekat, trochu strčí ze zadu a sleduje tvé nohy - ta noha, kterou vykročíš, ta bude na prkně vepředu. Požádej jen toho, kdo ti tímhle pokusem nepřivodí těžké zranění např. hlavy o stůl nebo o zeď.Selže-li i tato metoda, řiď se tím, jak si jezdil(a) na koloběžce - noha, kterou se odrážíš, ta bude na prkně vzadu. Pokud ti ani jedna metoda nedala odpověď na tuto otázku, jsi asi hodně vyjímečný případ a můžeš začít jezdit s postavením nohou jak chceš.

Základní jízdní postoj na snowboardu

Jak vyplývá už z jeho názvu, základní jízdní postoj na prkně je prostě základem ježdění, takže se mu budu věnovat nejdřív. Pokud se nenaučíš správný základní postoj, budeš na to neustále doplácet,a to jak při výuce a zdokonalování jízdy, tak později i při pokusech o nějaký ten trik nebo skok. Ve správném základním jízdním postoji je poloha a rozložení hmotnosti těla takové, že prkno nemá při přímé jízdě tendenci nikam samo zatáčet. Tento postoj je podmínkou pro stabilní a bezpečnou jízdu, protože ti umožní kdykoliv rychlou změnu směru jízdy nutnou např. pro vyhnutí se nečekané překážce nebo přejetí nerovnosti v cestě. Na snowboardu se stojí narozdíl od lyží bokem ke směru jízdy, ramena a trup jsou kolmo k ose vázání přední nohy a hlava je vytočená do směru jízdy, abys viděl(a), kam se právě řítíš. Pozor, mnoho začátečníků vytáčí čelem ke směru jízdy spolu s hlavou i celé tělo (ramena) a to je zásadní chyba - snowboard má totiž snahu jet přibližně rovnoběžně s osou tvých ramen, tzn. že budeš neustále muset vyrovnávat jeho snahu zatáčet a bude se ti špatně měnit směr jízdy. Váha těla musí být z větší části na přední noze (60%). Jakmile přeneseš váhu na zadní nohu, snowboard půjde špatně ovládat, případně vystřelí dopředu a stane se zcela neovladatelný - co bude následovat potom, to je ti asi jasný...
Ruce jsou pro jízdu na prkně ze všech částí těla nejméně důležité, mohou ale dobře posloužit k lepšímu rozložení váhy při dynamičtější jízdě, ke stabilizaci při doskoku nebo při provádění některých triků. Nejčastěji se vyučuje ten způsob držení rukou při jízdě, kdy přední ruka je mírně zvednutá do směru jízdy a zadní ruka je buďto u břicha (jako bys držel(a) kytaru) nebo je mírně před tělem (vypadá to líp a je to i lepší pro rozložení váhy). Ruce lze držet i uvolněně podél těla. Ruce by při jízdě měly být v klidu, jakékoliv zoufalé kroužení a mávání rukama během jízdy už na dálku vypovídá o špatné technice tvé jízdy. Nohy jsou naopak pro jízdu na snowboardu velice důležité - při jízdě měj vždy mírně pokrčená kolena, abys dobře vyrovnával(a) nerovnosti terénu. Díky pokrčeným kolenům se také sníží tvoje těžiště, což přispěje k lepší stabilitě jízdy a sníží riziko úrazu v případě pádu (padáš z menší výšky). Nohy musí být pokrčené a uvolněné - žádnou křeč. V základním jízdním postoji drž záda rovně.
Pro provádění freestyle triků a skoků je kromě charakteristického nastavení úhlů a rozteče vázání také charakteristický FreeStyle základní postoj - ruce volně podél těla, pokrčená kolena od sebe, ramena a trup rovnoběžně se snowboardem, rovnoměrné rozložení váhy na obě nohy - těžiště nad středem snowboardu.

Nošení snowboardu a nastupování

Prkno je doporučeno nosit po paží, držet jej rukou za spodní hranu v místě mezi vázáním, skluznicí od těla (když jsou hrany pořádně ostré, umí i naříznout bundu) nebo za zády s rukama přes prkno (dobře to rovná záda). Rozhodně držet prkno za přezku vázání a tahat ho za sebou po zemi jako gumovýho kačera nevypadá moc profesionálně a navíc si ho tak můžeš poškodit.
Snowboard pokládej vždy vázáním na sníh (čili skluznicí vzhůru) a ještě se ujisti, že se nemůže překlopit (takovej větrnej poryv nahoře na kopci dokáže prkno docela bez problémů vymrštit do vzduchu a pak je vymalováno). Prkno,který ti ujede a nekontrolovaně se řítí po sjezdovce dolů (jede rychleji než lyže a vždycky rovnou dolů), je docela dost nebezpečný - někde pod kopcem může lehce někomu zlámat nohy nebo vaz, kromě toho už ho taky nemusíš najít.
Na snowboard nastupuj tak, že jej položíš kolmo ke spádnici (spádnice je pomyslná přímka ze svahu rovnou dolů), zasekneš zadní hranou do sněhu, naklopíš k sobě a v sedě čelem ze svahu nazuješ nejprve přední nohu, poté zadní. Pokud máš bezpečnostní popruh, připevni ho jako první. Nejdřív utahuj nártovou přezku vázání, po jejím dotažení teprve přezku u špičky boty (to zajistí, že ti bota dobře sedne do vázání). Pokud jsi s prknem na dostatečně rovném místě, můžeš nastupovat i vestoje. Má-li tvoje prkno nášlapné Step-in vázání, je rovná nástupní plocha dost důležitá, ale až se s prknem trochu sžiješ, budeš nastupovat jen přední nohou a zadní nacvakneš až za jízdy - pozor ale na zamrzlý sníh v tomhle vázání, abys nemusel(a) nedobrovolně ject celou sjezdovku "onefoot".

Padání

Bez občasných pádů to ve snowboardingu dost dobře nejde, rozhodně v začátcích jsou časté pády jeho neodmyslitelnou součástí. Proto s tím musíš počítat, smířit se s tím a udělat vše pro zmírnění nebo eliminaci jejich následků. Obecně platí, že musíš při pádu co nejdřív dostat dolů své těžiště (čili zadek).
Pokud padášdozadu ze svahu, bradu přitiskni k hrudníku, aby ses nepraštil(a) do hlavy a rozlož pád do kotoulu ( v případě prudšího svahu do více kotoulů). Vždy ve chvíli, kdy se nacházíš na zádech, snaž se zbrzdit své kutálení natažením nohou a zaseknutím prkna do sněhu, jinak skončíš až dole v boudě vlekaře. Pokud padášdozadu do svahu, snaž se rozložit pád na celou plochu zad a při dopadu udeř rukama o sníh (kvůli zabránění odražení ledvin). Bradu opět k hrudníku. Dobré je dopadat s výdechem (zamezí vyražení dechu). Nikdy nepadej na dlaně a nedávej ruce pod sebe - hrozí zranění zápěstí a zlomeniny rukou. Budeš-li opakovaně padat pouze na zadek, asi si několik dalších dnů moc neposedíš. Pokud padášdopředu čelem ke svahu, narovnej kolena (vytáhneš se tím vzhůru do svahu a budeš padat na větší plochu z menší výšky) a dopadni současně na obě předloktí. Pokud padášdopředu ze svahu, opět se výrazně sniž v kolenou, rozlož pád do kotoulu s bradou u hrudníku a snaž se zastavit zaseknutím prkna.
Vstávání a parkování se snowboardem
Pokud chceš začít krotit svůj snowboard, je nutné se s ním připoutaným k nohám taky zvednout ze země - zní to jednoduše, ale první pokus tě možná přesvědčí, že i takovou banální věc je nutné alespoň trochu umět.
Vstávat budeš ze dvou různých "parkovacích" (odpočinkových) poloh :
Parkovací poloha v kleče čelem do svahu- vstaneš současným odražením se rukama od země a natažením nohou tak abys měl(a) těžiště při zvedání nad boardem. Když to s odražením rukama přeženeš, můžeš se překlopit dozadu a začít se kutálet k nástupní stanici vleku - v tom případě použij metodu brždění popsanou v článku "Padání" a pokus opakuj.
Parkovací poloha v sedě čelem ze svahu- vstaneš tak, že skrčíš nohy (dostaneš se co nejblíž k boardu), pak se odrazíš rukama od země (příp. si můžeš razantněji máchnout rukama před sebe), natáhneš nohy - a ... už stojíš. Pokud to i v tomto případě přeženeš a dostaneš těžiště moc dopředu nebo zapomeneš držet ve vzduchu FS hranu snowboardu, uděláš si kotrmelec dopředu (pozor na hlavu a ruce - viz. odstavec "Padání") a jdeš na druhý pokus - o nic nejde.
Jiné parkovací a odpočinkové polohy ( např. V kleče čelem ze svahu nebo V sedě čelem ke svahu) nejsou moc pohodlné ani bezpečné a nepoužívají se. Pokud se v nich ocitneš, bude to pravděpodobně bezprostředně po neplánovaném pádu - v tom případě je dobré zaujmout s boardem jednu ze 2 standardních poloh.
Při parkování se svým snowboardem dbej na to, abys na sjezdovce nikoho neohrožoval(a) a nepřekážel(a) ostatním. Parkuj vždy u okraje sjezdovky nebo alespoň mimo hlavní jízdní trasu ostaních a na přehledném místě. Zaparkovat se snowboardem uprostřed sjezdovky a k tomu ještě nejlíp pod terénním zlomem nebo skokánkem je stejná, ne-li ještě větší zhovadilost, jako když si skupina lyžářů udělá odpočinkové a debatní stanoviště uprostřed sjezdovky na zlomu, přes který si snowboarders a FreeSkiers chtějí dávat své skoky. Bohužel je toto hloupé a pro všechny nebezpečné chování některých, většinou začínajících snowboardistů na našich sjezdovkách k vidění dost často a to dokonce i ve skupinovém provedení. Takže když sebou praštíš o zem zrovna v takovémhle kritickém místě, co nejrychleji se snaž přemístit někam stranou, aby ti za krkem nepřistál zkušenější snowboarder právě dokončující svoji BS360. Podle statistik horské služby většinou nepřežil právě ten, na kterém někdo jiný přistál.

Jízdní styly

17. ledna 2007 v 16:44 |  snowboard
U snowboardingu stejně jako u lyžování existují různé jízdní styly, rozdělené do několika skupin, z nichž každou by bylo ještě možno dále dělit. Obecně a velmi zjednodušeně bych jízdní styly a tím i snowboardy pro ně určené rozdělil na tři základní skupiny - Freestyle, Freeride a Carving snowboarding.

Freestyle

Velmi oblíbený styl, u kterého jde především o všemožné triky na sněhu i ve vzduchu, skákání,jízdu v U-rampě, sjíždění různých překážek, řádění ve snowparku, ale i na sjezdovce. Nejde tu ani tolik o rychlost, jako spíš o náročnost, počet a celkový styl provedení triků nebo jejich sestav. Snowboardy pro Freestyle se vyznačují tím, že jsou téměř symetrické (mají stejné zahnutí na špici i na patce - např. kvůli jízdě na obě strany), jsou spíše měkké a pružnější a jezdí se na nich v měkkých FS botách, které poskytují maximální volnost pohybu, nezbytnou pro provádění triků. Pro svou univerzálnost, velmi dobrou ovladatelnost a velkou toleranci k jezdeckým chybám jsou freestyle snowboardy u nás na sjezdovkách nejrozšířenější. Freestyle je ideální pro začínání se snowboardingem.

Freeride

Je především o ježdění ve volném terénu mimo sjezdovky a o extrémním snowboardingu - seskoky z vysokých skalních převisů, sjíždění strží a zdolávání jiných náročných přírodních překážek v cestě. FR snowboardy se vyznačují delší a výrazně zvedlou špicí a mívají o něco větší tvrdost než FS prkna. Vázání a tím i boty se používají jak tvrdé, tak měkké - dle jednotlivých FR podkategorií.

Carving (Alpine)

Vyloženě "sjezdařská" záležitost - styl, který je dost rozšířený především v Evropě. Jedná se o jízdu výhradně řezanými oblouky (oblouk vedený pouze po hraně prkna) ve vysokých rychlostech po dobře upravených sjezdovkách. Pro tuto extrémní jízdu po hranách je také přizpůsobeno prkno i vázání - sjezdové snowboardy se vyznačují větší délkou i tuhostí, jsou užší než FS a mají zahnutí pouze na špici, případně šikmo seřízlou rovnou patku. Vázání je tzv. tvrdé a používají se do něj tvrdé skeletové boty (obdoba přezkáčů). Sjezdové snowboardy nejsou příliš vhodné pro začátečníky, jednodušší je na ně přejít až po dobrém zvládnutí jízdy např. na FreeStyle snowboardu.

Snowboardové vybavení a oblečení díl 2.

17. ledna 2007 v 16:43 |  snowboard

Jak vybrat snowboard ?

Tyto stránky jsou věnovány FreeStyle snowboardingu, budeme se tudíž zabývat pouze výběrem FS prkna. Prvním parametrem, důležitým při výběru snowboardu, je jeho délka. Délka prkna by měla být od země cca po bradu jezdce. Ti, kteří mají na svoji výšku trochu menší váhu, než je běžné, vyberou snowboard klidně i o něco kratší (cca o 4-5cm) a naopak ti, kteří na svoji výšku mají větší hmotnost, než je běžné, vyberou snowboard o něco delší (délka od země cca k nosu). Jelikož s délkou prkna souvisí i jeho tuhost, pokud budeš na délku svého prkna příliš lehký(á), bude se ti hůř ovládat, pokud budeš na délku svého prkna příliš těžký(á), můžeš ho "prošlápnout" (nevratně zdeformovat průhyb) čili zničit. Pozor boardy se liší svými vlastnostmi taky podle toho, zda jsou určené pro snowboardery nebo snowboarderky. Holky mají většinou při stejné výšce nižší hmotnost, prkna pro ně mají proto menší tuhost a mají většinou i jinou rozteč vázání (menší). Takže jsi-li budoucí snowboarderka, kup si prkno označené výrobcem jako "pro holky". Při výběru ti pomůže následující tabulka, která uvádí údaje o rozsahu vhodné délky FreeStylového prkna pro různou výšku postavy pro snowboardery a pro snowboarderky. Jak už bylo napsáno, při výběru je ale nutné vždy přihlížet k hmotnosti jezdce, případně k velikosti nohy a dle toho volit v uváděném rozsahu délek. Údaje v tabulce se vztahují na standardní šířku prkna. V případě nejasností nenakupuj board přes e-shop a nech si raději poradit od zkušeného personálu v nějaké kamenné prodejně (odkazy na prodejny a e-shopy najdeš v rubrice LINX).
Tvoje výška v cm
Vhodná délka boardu HOLKA
Vhodná délka boardu KLUK
190
160 - 165160 - 165
185
155 - 165155 - 165
180
150 - 160155 - 165
175
150 - 160155 - 165
170
145 - 155150 - 160
165
145 - 155145 - 155
160
140 - 150140 - 150
155
135 - 145135 - 145
150
130 - 140130 - 140
145
125 - 135125 - 135
140
125 - 135125 - 135
135
115 - 125115 - 125
130
110 - 120110 - 120
125
105 - 115105 - 115
120
100 - 110100 - 110
115
95 - 10595 - 105
110
90 - 10090 - 100
105
85 - 9585 - 95
100
80 - 9080 - 90
Druhým parametrem, důležitým při výběru snowboardu, je jeho šířka - pokud nemáš extra velká chodidla (boty do velikosti 12), není třeba nic řešit, vyhoví běžná šířka prkna v rozsahu uvedeném v tabulce. Pokud však máš "big foot" (velikost boty nad 12), je dobré vybrat prkno s označením "wide", čili prkno široké, aby ti nepřesahovaly boty moc přes okraje prkna (ideální je přesah cca 1 až 3cm). Wide prkno je ale tužší a těžší, takže jeho délku je nutno volit s ohledem na hmotnost jezdce - pokud máš tedy jen velkou nohu, ale vážíš spíš míň, vyber radši prkno kratší, jinak se s ním budeš jen trápit (bude špatně ovladatelné). Kvalifikovaný personál by ti měl být schopen na krámě poradit, ale občas někteří podavači (odrůda prodavačů, kteří umí zboží jen podat) ani netuší, že nějaké "wide" verze prken vůbec existují, natož aby ti poradili.
Další parametry pro výběr prkna nemá moc smysl uvádět, protože jako začátečník v tuhle chvíli ještě stejně nevíš, jakou techniku a styl jízdy budeš preferovat, takže bys stejně nevěděl(a) podle čeho vybírat. Tvoje první prkno určitě není poslední, pokud z něj zrovna nevyrosteš, tak ho určitě výukou postupně zničíš a ve chvíli, kdy půjdeš kupovat další, už budeš mít ve výběru jasno. Ideální jsou na tohle akce různých výrobců a prodejců, kde si lze půjčit (někdy i zdarma) různá prkna na testovací jízdu - hned zjistíš, jaký prkno ti sedí a jaký ne.
Takže jen obecně - prkno by určitě mělo mít tzv. "dřevěné jádro" nebo v nejhorším kombinované jádro "pěna-dřevo". Nejlevnější modely s tzv. "pěnovým jádrem" jsou faakt shit a nemusely by se dožít ani tvejch prvních obloučků. V poslední době se začaly objevovat i tzv. plastové snowboardy, které jsou skutečně celé z plastu, nemají po stranách skluznice vůbec žádné kovové hrany a vázání je integrované, taky celé z plastu. Cena těchto pseudosnowboardů je velice nízká - pohybuje se i pod 1000Kč. Ten , kdo se chce na snowboardu skutečně něco naučit, ale určitě po těchto náhražkách sahat nebude, i ten nejhorší snowboard s pěnovým jádrem je 1000x lepší než tzv. plastový snowboard. Tvoje první prkno by mělo být měkké a pružné - bude se ti na něm líp učit. Pružnost lze vyzkoušet tak, že prkno jedním koncem opřené o zem uchopíš za druhý konec a zhruba v prostředku jej druhou rukou prohneš (ze strany s potiskem) - prkno by mělo jít opakovaně i hodně prohnout a mělo by se ihned vracet do původního tvaru. Pokud se při prohnutí prkna ozývají nějaké zvuky nebo se prkno prohnulo a už se nenarovnalo do původního tvaru, příp. ho nelze rukou prohnout, rychle od něj ruce i peněženku pryč! Typ skluznice je taky to, co nemusíš při nákupu prvního prkna řešit - při výuce ti i ta nejpomalejší P-TEX skluznice přijde rychlá až moc... Boční strany prkna a zapuštění hran do skluznice by určitě neměly jevit žádné trhliny ani mezery. Kupovat si první prkno za 10tisíc jsou vyhozené peníze a rychleji se na něm stejně nenaučíš, o čemž svědčí každoročně komické pohledy na děti movitých rodičů, které ve výbavě za 40tisíc provádějí povánoční obličejovou orbu našich sjezdovek.
Jak vybrat FS vázání ?
Dvoupřezkové FS vázání patří k těm částem vybavení, do kterého se vyplatí taky trochu investovat, protože lze předpokládat, že jej použiješ i na příp. dalším snowboardu. Nekvalitní vázání, které se ti bude během jízdy povolovat, rozepínat nebo se po dvou dnech celé rozpadne, to není to pravé a navíc je i nebezpečné. Vázání je nutné vybírat podle snb bot, protože existují různé velikosti (pro různý rozsah velikosti bot) tak, aby bota do vázání šla dobře nazout, byly dostatečně dlouhé přezkové pásky a zároveň aby v něm bota nebyla volná. Nejlevnější vázání jsou celoplastová, dražší jsou plastová s kovovými ráčnami přezek, příp. s kovovou ostruhou (patou) a nejdražší jsou celokovová ze speciálních lehkých slitin nebo vázání z uhlíkových vláken (kvůli vysoké pevnosti a malé hmotnosti). Plastová vázání s kovovými ráčnami přezek a s kovovou patní ostruhou jsou většinou zcela postačující, cenově rozumné řešení, na dovádění v U-rampě a velké skoky je ale bezpečnější uhlíkové vlákno.
Samostatnou odrůdou je tzv. nášlapné vázání typu "Step-In", které je pohodlné "na obsluhu", ale vyžaduje speciální tvrdší boty, je dražší a lehce ho vyřadí z činnosti sníh, který v něm zamrzne - z těchto důvodů asi tento typ vázání není tolik rozšířen a nebudu se jeho podrobnějšímu popisu zatím věnovat.
Jak správně namontovat vázání na snowboard ?
Možnosti jsou dvě - buď si necháš vázko namontovat a seřídit v odborném servisu nebo se o to pokusíš svépomocí. Jelikož se zde nenastavuje žádný bezpečnostní vypínací mechanizmus, není na tom v zásadě co zkazit a pokud nezapomeneš našroubovat všechny šrouby do inzertů, případné pochybení v nastavení nebude ohrožovat tvoje zdraví. FreeStyle vázání se ke snowboardu připevňuje většinou pomocí 4 šroubů pro každou nohu ( tzn. celkem 8 šroubů ) do připravených děr se závitem - tzv. inzertů. Vyjímku tvoří známý výrobce Burton, který používá jen 3 šrouby na nohu, celkem tedy 6 děr. Každý snowboard je v místě inzertů vyztužen, aby vydržel zvýšené mechanické namáhání. Pokud se dobře podíváš na svůj board, zjistíš, že děr (inzertů) je na něm trochu víc než je potřeba (většinou 12). Nejedná se o výrobní vadu ani žádnou jinou zákeřnost ze strany výrobce, více inzerů je na snowboardu kvůli větší variabilitě nastavení vázání - lze tak měnit nejen rozteč vázání, ale i jeho polohu. Pro správnou montáž snowboardového vázání je tedy nutné nejprve určit jeho správnou rozteč a poté jeho správnou polohu na prkně. Roztečí vázání je myšlena vzdálenost geometrických středů upínacích disků obou dílů vázání (pravého a levého). Pro FreeStyle je vhodnější spíše větší rozteč, protože poskytuje dobrou stabilitu jezdce i vhodnější polohu nohou při provádění triků a skoků. K určení správné rozteče ti poslouží následující tabulka. Pokud jsi svojí výškou mimo hodnoty tabulky, spočítáš si vhodnou rozteč jako 30% své výšky a rozsah nastavení vázání bude +/- 3cm od této hodnoty.
Tvoje výška v cmRozteč vázání v cm
18853 - 59
18452 - 58
18051 - 57
17650 - 56
17249 - 55
16848 - 54
16447 - 53
16046 - 52
15645 - 51
Tak teď už víš, jakou budeš muset nastavit rozteč svého vázání a zbývá zjistit nastavení polohy vázání a nastavení úhlů. Pokud výrobce snowboardu neuvádí jiné předepsané nastavení, nastav si umístění vázání tak, aby střed vzdálenosti obou upínacích disků (levého a pravého dílu) byl cca 1 až 6cm od středu délky efefektivní hrany snowboardu směrem dopředu (po směru jízdy). Budeš-li se věnovat především FreeStyle kouskům ve snowparku nebo U-rampě, nastav si polohu vázání blíž ke středu délky efektivní hrany v uvedeném rozsahu, tzn. cca 1cm od středu délky efektivní hrany do předu. Pro FreeRide v prašanu si naopak nastav polohu vázání o 1 až 6cm dozadu od středu délky efektivní hrany.Je-li u tvého vázání možnost nastavit i polohu nohy (v ose vázání), nastav si vázko tak, abys měl(a) botu o něco více dopředu cca o 10% (tzn. že v případě přesahu bot přes okraje snowboardu by ti měly přesahovat víc špičky než paty).
Jak nastavit úhly vázání na snowboardu ?
Nastavení úhlů vázání není příliš kritické, je ale vhodné dodržet doporučený rozsah úhlů natočení pro daný jízdní styl. Jedná se o úhel, který svírá podélná osa vázání s příčnou osou boardu. Každému vyhovuje trochu jiné nastavení, po pár pokusech s přenastavením vázka přímo na sjezdovce brzy objevíš tu svou ideální hodnotu úhlů. Pro začátek, než se na prkně naučíš trochu jezdit, ti ale doporučuju nastavit si na přední nohu +10 až +15 stupňů, na zadní nohu 0 stupňů (tzn. kolmo na délku prkna) a nastavení během výuky neměnit. Obecně platí, že menší úhly vázání poskytují vyšší stabilitu jezdce, větší úhly zase usnadňují provádění oblouků. Pro čistě FreeStylové řádění (snowparky a U-rampa) je vhodný rozsah nastavení na přední noze +5 až +25 a na zadní noze 0 až -12 stupňů. Pro brázdění sjezdovek vyhovuje rozsah nastavení na přední noze +5 až +30 a na zadní noze 0 až +20 stupňů. Máš-li nastavitelnou i patní opěrku, nastav si takový sklon, aby tě opěrka nutila mít nohy v mírném nákleku odpovídajícím základnímu postoji. Větší sklon opěrky (větší náklek) poskytuje lepší citlivost při ovládání BS hrany.
Pro utahování šroubů je nutné mít vhodný šroubovák odpovídající velikosti, který přesně sedne do hlavy šroubů a nebude ve šroubu přeskakovat, v opačném případě ti šrouby nepůjdou správně dotáhnout a vyžvejkáš je tak, že budou na vyhození. Šrouby utahni dobře, ale ne brutálně ! Pokud budeš šrouby utahovat víc než je zdrávo, udělají se ti na skluznici pod inzertama boule. Ideální je šrouby utáhnout jen tak, aby vázko sedlo na doraz k prknu a zajistit je proti povolení (já používám instalatérskou teflonovou pásku, kterou omotám kolem závitu šroubů tak, aby šly šroubovat ztuha a drží to perfektně - nemusím na sjezdovce vůbec dotahovat šrouby - doporučuju). Rozhodně nedávej do závitů šroubů žádné lepidlo !

Snowboardové vybavení a oblečení díl 1.

17. ledna 2007 v 16:42 |  snowboard
Pro krocení prkna je nutné kromě snowboardu mít taky ostatní snb výbavu, jako jsou rukavice, bunda, kalhoty, boty a nejlépe i snb přilba. Tyhle věcičky "okolo" jsou důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát a proto je vhodné hned ze začátku investovat spíše do nich, než do luxusního snowboardu. Nekvalitní rukavice, bunda, kalhoty a mizerné boty ti ježdění znechutěj dřív, než se stačíš naučit první oblouk. Takže jak vybírat ?
Jak vybrat bundu na snowboard :
Při výběru je kromě vkusu dobré řídit se následujícími kritérii, která by měla bunda splňovat :
- nepromokavost (min. 4000 vodních sloupců)
- prodyšnost (min. 4000 g/m2/24h.)
- větruodolnost a zateplení
- uzavíratelné větrací otvory pod pažemi
- odnímatelná kapuce
- vysoký límec (chránič krku)
- prodloužená zadní část (pod zadek)
- volný střih
Jak vybrat kalhoty na snowboard :
- nepromokavost (min. 4000 vodních sloupců)
- prodyšnost (min. 4000 g/m2/24h.)
- větruodolnost (případně i zateplení)
- zesílení případně i vycpávky na kritických místech (zadek,kolena)
- přesah přes boty (kvůli sněhu)
- dostatek spolehlivě uzavíratelných kapes taky není od věci
- volný střih

Jak vybrat rukavice na snowboard :

Snb rukavice budou tvoje ruce chránit hlavně před vlhkem - takže by měly být co nejvíce nepromokavé, dále před zimou - takže by měly být dobře zateplené, ale ruce by se v nich neměly zbytečně potit - takže by zároveň měly mít dobrou prodyšnost směrem ven. Jelikož je občas nezbytné padat (při brutálnějším pádu se může stát, že po rukavicích pěknej kus pojedeš) a brát do ruky prkno, které má ostré hrany, musí být rukavice taky z patřičně mechanicky odolného materiálu, aby tě uchránily před zraněním a neprodřely se. Ty lepší modely mají ještě praktické bezpečnostní vychytávky typu chránič zápěstí (všitá plastová vložka nebo celý oboustranný krunýř) a chránič prstů (všitá výztuž nad prsty). Samozřejmostí by měla být vyjímatelná vnitřní vložka (lépe se pak rukavice suší), větší délka rukavic přes zápěstí spolu s inteligentně vyřešeným stahováním pohodlně ovladatelným i rukama v rukavicích (nebudeš mít sníh v rukávech bundy). Tohle všechno by měly rukavice splňovat, ale zároveň nesmějí být moc hutné, aby v nich šlo v pohodě rozepnout vázání, uchopit prkno, permici a udržet se tyče na vleku.
Takže souhrn kritérií :
- nepromokavost (bohužel často výrobci rukavic neuvádějí - zbývá než polejt rukavice vodou a sledovat, jestli se nevsakuje do materiálu - kapky vody by se měly skutálet a nezanechat žádnou mokrou stopu)
- prodyšnost (bohužel ani prodyšnost moc výrobci u rukavic neuvádějí a nelze ji jednoduše ověřit, takže jedině doufat, že bude slušná)
- vyjímatelná vnitřní vložka
- protiskluzová vrstva na spodní straně prstů a dlaní
- oděru odolnost a celková hutnost použitého materiálu
- dostatečný přesah délky přes zápěstí
- dobrá pohyblivost rukou
- pohodlně ovladatelný stahovací mechanismus
- prstní chrániče příp. chrániče zápěstí

SNB doplňky :

Čepice - libovolný výběr dle vlastního vkusu, hlavně aby chránila hlavu před zimou
Brýle - nejlépe s dvojitými skly (méně se zamlžují) a UV filtrem. Ve větru a chumelenici se bez nich jezdí faakt hnusně a zánět spojivek ze sluníčka taky nic moc...
Přilba - docela dobrý způsob, jak se dožít příští sezóny. Pokud chceš trochu víc blbnout (skoky, U-rampa apod.), pak je docela nutná.
Chrániče - každý dle své úvahy a způsobu řádění se snowboardem, rozhodně invalidní vozejk je určitě dražší než chránič páteře...
Nářadí - skládací šroubovák (nelze si ho narozdíl od běžného šroubováku v kapse zapíchnout např. do břicha) oceníš ve chvíli, kdy budeš chtít optimalizovat nastavení svého vázání nebo když se ti na sjezdovce nečekaně uvolní šrouby v inzertech. Erární nářadí u vleků nebývá všude...
Ochranné krémy - jak rychle se dá spálit na horském slunku celý obličej, zjistíš hned první slunečný den, pokud se nenamažeš (alkohol nepomáhá)...
Zámek na prkno - bez něj by se ti mohlo lehce stát, že na tvém prkně odjede někdo jiný (většinou do nejbližší zastavárny)

Jak vybrat FreeStyle SNB boty :

Výběru bot na snowboard je nutné věnovat obzvlášť dobrou pozornost a moc nešetřit penězma - raději levnější prkno a dražší boty než naopak. Vrchol hlouposti je kupovat snb boty v e-shopu. Boty je nutno bezpodmínečně vyzkoušet na noze! Nelze ani spoléhat na výrobcem uváděné velikosti, protože boty s uvedenou stejnou velikostí se od různých výrobců dost zásadně liší! Boty by měly mít rozhodně vyjímatelnou vnitřní botičku (vložku) s vlastním zavazováním, měly by být nepromokavé a zateplené (což většina dvojitých splňuje). Boty by tě neměly nikde tlačit (např. u prstů), ale zároveň ti v nich musí nohy sedět pevně - nesmí po zavázání při chůzi klouzat noha nebo se ti vyzouvat (zvedat) pata. Počítej s tím, že po několika dnech řádění na snowboardu se boty trochu rozšlápnou (povolí), takže pokud vyloženě netlačí do palců, můžeš koupit trochu těsnější. Snb boty se dělají v různých třídách tvrdosti (ohebnosti), je dobré zvolit střední tvrdost (ty nejměkčí bývají nejlevnější). V příliš měkkých botách se snowboard hůř ovládá. Samozřejmostí by měla být protiskluzová podrážka a dobré pohodlné polstrování uvnitř boty.
Při nakupování snb vybavení doporučuju navštívit pořádnej snb shop, kde tohle zboží nemají jen jako bokovku k prodeji rohlíků a kde mají pořádnej výběr všech možnejch značek. Ideální všechno pořádně vyzkoušet, porovnat jednotlivé značky mezi sebou a pak vybrat to pravý snowboardový nebo to, na co budeš mít peníze. Není dobré řídit se cenou v tom smyslu, že co je dražší, to bude lepší - už delší dobu to vůbec není pravda - konkurence na trhu je docela slušná a spousta méně známejch výrobců se dost snaží - takže se dá za velmi rozumnej peníz koupit velmi slušné vybavení a naopak za dlouhý peníze pěknej "značkovej" shit (mluvím z vlastní zkušenosti). Většinou stačí dobře se zblízka podívat a hned je jasno - rukavice od "superkvalitní" a "známé" značky, které už na krámě mají polorozpárané, blbě zakončené vnitřní švy - ty faakt asi nevyhrajou.Jak začít

17. ledna 2007 v 16:39 |  snowboard
Než se vrhneš do nakupování všeho toho nutného (a ne zrovna levného) snowboard vybavení, je dobré využít služeb dnes již hojně rozšířených půjčoven snowboardového vybavení, které najdeš jak ve všech větších městech, tak téměř ve všech horských střediscích. Běžně se dá půjčit celý snowboard komplet (snb boty + snowboard) , příp. i brýle a přilba. Můžeš totiž po hodině plácání se na sněhu zjistit, že snowboarding faakt není to, po čem toužíš a že už snowboard nechceš nikdy víc vidět - vrátíš tedy veškeré vybavení do půjčovny, nazuješ zase lyže nebo sáňky a je po problému, s nakoupeným vybavením to tak jednoduché nebude.
Před zapůjčením (nebo zakoupením) snowboardu a odjezdem na hory ti doporučuji přečíst si praktické informace v jednotlivých sekcích těchto stránek. Mít dobře nastudovanou teorii jízdy ti určitě při výcviku pomůže, ale pokud už z pouhého čtení uvedených informací nabudeš dojmu, že je to strašně složité a že se to nikdy nenaučíš, doporučuji ti začínat s instruktorem - informace najdeš v sekci "SNB school". Rozhodně je hloupost to předem vzdávat, zvlášť když už se u nás na snb naučilo jezdit i spousta důchodců (nejstarší asi 67let).

Citáty ke každému znamení zvěrokruhu

10. ledna 2007 v 10:33 |  moura
Citáty ke každému znamení zvěrokruhu
Beran
Beran vám vždy pomůže najít ztracené iluze.
Býk
Býk miluje domov, plnou spíž jídla a nějakou tu korunku na vkladní knížce.
Blíženci
Blíženec je duševní hledač.
Rak
Citlivý Ráček miluje a přeje si být milován.
Lev
Lev vždycky ví, co chce, a většinou to taky dostane.
Panna
Pro Pannu je pravda krásná a krása pravdivá.
Váhy
Váhy jsou velcí taktici a politici.Jeden krok dopředu, dva kroky vzad.
Štír
Štír má totální ego. Ví, co je a co není, a názor kohokoli jiného to nezmění.
Střelec
Co na srdci, to na jazyku.
Kozoroh
Kozoroh má obzvláště velké vědomí vlastní odpovědnosti.
Vodnář
Hranice mezi přátelstvím a láskou je pro Vodnáře často neviditelná.
Ryby
Síla Ryb je v jejich slabosti.

sprzlení obličeje

7. ledna 2007 v 18:57 |  sprzli obličej
pro sprzlení obličeje známím lidem pouhým tažením miši klikni zde

Kam dál